Apr. 18th, 2010

ananda: (Default)
I зараз няма нiчога, акрамя той моцы у' цёплых дубам маiх бярозавых плячах. Акрамя рухау' вод, акрамя кацянят, уцiскаючых лапы у Матчын жывот. Акрамя зорак сабакi, зорак ката i зорак савы. Апрач маiх зорак i Нашых. акрай Жукоу', што шукаюць нешта сваё на кожнай галiнцы гэтага жыцця ля маiх рук. Нячутных песен...

Клiча кнiгаука - каго?
Гэта мова не гэтага свету.
Напэуна пела яна на далёкай планеце
I не зауважыла, як
разарвалася тканка прасторы.

х х х
Яны лятаюць вакол старых бяроз амаль бязгучна i у паветры, нiбы дошчачка аб дошчачку, шчоукаюць дзюбай. А потым мiлуюцца, трапечучы крыламi, на высокай галiне. Кажуць :хiу, хiу: сваiмi галасамi, для якiх няма лiтар...

Profile

ananda: (Default)
ananda

April 2011

S M T W T F S
     1 2
3456789
101112 13141516
17181920212223
24252627282930

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios